tren
tren

Asbest Raporlaması

Asbest Raporlaması

Bina veya tesislerinizde Asbest İçerikli Malzeme (ACMs) bulunup bulunmadığı eğer varsa hangi Asbest türleri olduğu, ortamdaki lif sınır değerinin aşılıp aşılmadığı belirlenir.

Asbest bulunması muhtemel ürünlerden numuneler uzman ekiplerimizce alınır. Bu aşamada özel ekipman ve koruyucu kıyafetler hayli önem taşımaktadır. Alınan numuneler numaralandırılarak laboratuvar ortamında analiz edilir ve değerler kayıt altına alınır.

Oluşturulan bu raporlar TürkAk onaylı olup bakanlık denetiminde gerçekleşmektedir.