tren
tren

Depreme karşı yeni kentsel dönüşüm modeli geliyor!

Depreme karşı yeni kentsel dönüşüm modeli geliyor!

İstanbul’un büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya olduğu gündemdeki yerini korurken, uzmanlar 2030 yılına kadar 7 ve üzeri bir depremin gerçekleşeceği hususunda görüş birliğinde

İstanbul’un büyük bir deprem riskiyle karşı karşıya olduğu gündemdeki yerini koruyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise kentsel dönüşüm çalışmalarıyla hem muhtemel deprem riskine karşı önlem almaya çalışıyor hem de şehir planlamalarında önemli atılımlar gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

100 MİLYAR DOLARLIK KORKUNÇ MALİYET
Uzmanlar İstanbul için 2030 yılına kadar 7 ve üzeri bir depremin gerçekleşeceği hususunda görüş birliğinde. İstanbul’un özellikle sahil kesiminde 2000 yılından önce yapılmış olan 3 ve 4 katılı yapıların olası bir depreme hazırlıklı olmadığı, yapılan çalışmalar neticesinde de 600 bin riskli konutun bulunduğu açıklanırken, mevcut durumda olan deprem riskinin gerçekleşmesi halinde maliyetin 100 milyar doları bulacağı açıklandı.

ALAN BAZLI DÖNÜŞÜME GEÇİLİYOR

İstanbul’un deprem riski ve muhtemel sonuçlarına ilişkin gerçeğin bilinerek kentsel dönüşüm faaliyetlerinin hızlandırılması ve uygulamada yeni bir planlamaya geçilmesi gerektiğini ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu kapsamda bina bazlı dönüşümlerin yerine her türlü sosyal donatısı hesaplanan mahalle konseptinde ve enerjisini kendi üretebilen akıllı şehirleri içeren alan bazlı dönüşüme geçilmesi gerektiğini belirterek, kentsel dönüşüme ilişkin bir kanun taslağının da hazırlandığını açıkladı.

YEŞİLE AĞIRLIK VERİLECEK

Mahalle konseptinin ön planda olduğu alan bazlı kentsel dönüşüm ile yaşam standartlarının arttırılması planlanıyor. Yeşil alana daha çok yer verilmesi sağlanırken, çok yüksek yapılardan vazgeçilmesi, altyapısının düzgün bir şekilde konulması amaçlanıyor.

DİKEY MİMARİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Bakanlık, imarla ilgili mevzuatın yeniden ele alınacağını açıklayarak, yapılacak düzenlemelerle hukuka aykırı ve haksız emsal artışı sağlayan, dikey mimariyi teşvik eden ve şehir siluetini bozan imar planı değişikliklerinin önüne geçileceğini açıkladı.

DEĞER ARTIŞINA KAMU PAYI

Gerekli altyapı ve sosyal donatı alanlarının sağlanması şartıyla yapılacak imar planı değişikliklerinde ortaya çıkacak değer artışından kamunun da pay alması için mevzuat önerisinin hazırlandığı belirtildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN FAİZSİZ BORÇLANMA SAĞLANACAK

Kentsel dönüşümün finansmanı için kentsel dönüşüm alanlarında yapılan ticari mekânlar değerlendirilecek, evleri yenilenen vatandaşlar da cüzi miktarlarla uzun süreli ve faizsiz şekilde borçlandırılacak.

21 SOSYAL TESİS SATILACAK

Kentsel dönüşüm için öncelikle İller Bankasında var olan 21 sosyal tesisin satışı gerçekleştirilecek ve İller Bankası hibelerinin kaldırılarak kentsel dönüşüm hesabına aktarılması planlanıyor.

DÜNYA BANKASI’NDAN BELEDİYELERE KREDİ

Finansman için yeterli destek bulunmazsa Dünya Bankasından alınacak yirmi yıllık kredinin belediyelere geri ödemek şartıyla verilmesi sağlanacak. 150-200 bini İstanbul’da ve 300-350 bini Anadolu’da olmak üzere yıllık 500 bin konutun dönüştürülerek Türkiye’nin ancak 15 yıl içerisinde muhtemel deprem riskine karşı hazır hale getirileceği belirtildi.