tren
tren

Karşıyaka’da büyük dönüşüm başlıyor!

Karşıyaka’da büyük dönüşüm başlıyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karşıyaka Örnekköy’de yapmayı planladığı kentsel dönüşüm için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık projeyi uygun bulurken “ÇED Gerekli Değildir” kararı aldı. Bölgede 3 bin 520 adet konut ve 338 adet ticaret birimi yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin genelinde belirlediği gecekondu ve kentsel dönüşüm alanlarıyla ilgili çalışmaları sürüyor. Büyükşehir’in altyapı çalışmalarını bitirerek bakanlığa sunduğu yerler arasında bulunan Karşıyaka’nın Örnekköy mahallesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan müjdeli haber geldi.

Bakanlık, Büyükşehir’in dönüşüm projesini uygun bularak “ÇED Gerekli Değildir” kararı verdi. Belediye, İzmir’de Karabağlar ve Konak Kahramanlar’ın hemen ardından Karşıyaka Örnekköy’de işlemlere başlayacak.

NASIL OLACAK?
Yaklaşık 180 bin metrekare alan içinde yapılacak kentsel dönüşümde 3 bin 520 adet konut ve 338 adet ticaret birimi hayata geçirilecek. Örnekköy Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’yle birlikte herhangi bir afet neticesinde can kaybı yaşanmasını engellemek, afet risklerini azaltmak, iziksel çevreyi iyileştirmek, korumak ve geliştirmek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak ve söz konusu alanda yaşayan belde halkının yaşam alanlarını sağlıklı, güvenli ve yaşam standartları yüksek kentsel çevrelere dönüştürmek amaçlanıyor.

TAMAMINI BÜYÜKŞEHİR YAPACAK
İlk olarak planlanan projede yerinde dönüşüm esası ile uygulamalar yapılırken alanda bulunan 705 yapı ve 1290 adet bağımsız birimin etaplar halinde yıkılacak. Yıkım sonrası yeni yapılar yine etaplar halinde, imar kanunu ve yürürlükteki ilgili yönetmeliklere uygun olarak inşa edilecek. Belirlenen etapların sınırları ve öncelikleri vatandaşlar ile yüzde 100 uzlaşı sağlanarak İzmir Büyükşehir Belediyesi adına devrinin gerçekleştirilmesini takiben belirlenecek. Projenin inşaat aşamasında her bir uygulama bölgesinde 200 personelin görev alması planlanıyor.

NEREDE YER ALIYOR?
Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı, Yeni Girne Caddesi’nin batısında, Çevreyolunun güneyinde, Anadolu Caddesinin kuzeyinde ve Cumhuriyet Mahallesinin doğusunda yer alıyor. Çanakkale otoyolu, Yeni Girne Caddesi ve Anadolu Caddesi gibi kentin önemli ulaşım akslarına yakın konumda olan bölge, alanın batısında Örnekköy deresi ile Cumhuriyet Mahallesi, doğusunda Başpehlivan Karaali Caddesi bulunuyor.

NELER YAPILACAK?
Örnekköy Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinde hak sahiplerine verilmek üzere inşa edilecek olan konutlar ile Belediye Hizmet Alanı (BHZ), meydanlar, açık ve kapalı otopark alanları, eğitim tesisi, rekreasyon alanları, spor tesisi ve düğün salonu, çocuk bahçesi ve oyun alanları, pazar yeri, sosyal tesis ve yeşil alanlar yer alacak. Yeni inşaatların yapılabilmesi amacı ile projede 19 alt uygulama bölgesi planlanmış olup, imar uygulamaları bu alt bölgelerin mülkiyetleri esas alınarak yapılacak. 1-13. etap aralığındaki uygulama bölgeleri, birbirinin aynı olan blok tiplerinde inşaa edilecek konutların yer alacağı bölgeyi kapsayacak. 14. etapta 2 adet eğitim tesisi ile rekreasyon alanı, 15. etapta park alanı, 16. Etapta park alanı, 17. etapta spor ve oyun alanı ile yer altı otoparkı, 18. etapta pazar yeri, sosyal tesisi ile yer altı otoparkı, 19. etapta rekreasyon alanı ve yeşil alan bulunacak. Uygulama bölgeleri, Örnekköy Mahallesi’nin mevcut plan kararlarını hayata geçirebilmek amacıyla sahada tespit edilen sosyal dokusu, ekonomik yapısı, mevcut arazi ve yapı kullanım türü, projenin kendi içerisinde sürdürülebilir şekilde inşası, mülkiyet sınıflandırması (İştirak veya Müşterek) ve uzlaşma oranları dikkate alınarak belirlendi

KONUT TİPLERİ ŞÖYLE OLACAK
Projede; üretilecek konutlarda, kullanıcıların hak ettikleri yeni inşaat alanları ve taleplerinegöre; 1+1, 2+1, 3+1 seçeneklerinde ve 60 m2 ile 123 m2 arasında değişen büyüklüklerde alternatifler sunulacak. Alanda 3+1 seçeneğinde 1390 konut, 2+1 seçeneğinde 1715 konut, 1+1 seçeneğinde 415 konut olmak üzere toplam 3520 konut inşası hedefleniyor. Mahallede mevcut günübirlik ticari kullanımlar düşünülerek konutların altında 338 adet konut altı ticaret birimi tasarlandı. Uzlaşma esaslı yürütülen çalışmalarda, hak sahiplerinin talebi doğrultusunda veya uygulama projelerinin temini sonrasında; teknik gerekliliklerden dolayı değişiklik olması durumunda kullanım amacı ve toplam inşaat alanı değişmemek kaydıyla kullanım alanları ve konut sayılarında değişiklik yapılabilecek.